MHD Brno - úvod

Trolejbusy

Brněnská trolejbusová síť je jednou z nejmodernějších a zároveň největších trolejbusových sítí v České republice

První návrhy na zřízení trolejbusových linek se začaly objevovat v polovině třicátkých let. První tratě byly schváleny v polovině roku 1938, ale kvůli začátku druhé světové války k jejich realizaci nedošlo. S budováním prvních linek se tak začalo krátce po válce a popré se lidé mohli svézt trolejbusem 30. července 1949. Nékolik týdnů poté byla zprovozněna i druhá trať a v posledním dnu roku 1949 i třetí. Mohutný rozmach zažila trolejbusová síť v 70. letech minulého století a stala se tak jednou z nejrozsáhlejších v zemi. V současné době je brněnská trolejbusová síť největší v České republice.planek trolejbusu
Mapa brněnské trolejbusové sítě