MHD Brno - úvod

Tramvaje

Brněnská tramvajová síť je nejstarší a zároveň druhá největší tramvajová síť v České republice. Se slovem tramvaj se v Brně téměř nesetkáte. Mnohem běžnější je hovorový výraz šalina - je to zkomolenina z německého elektrische linie.

První koněspřežná tramvajová trať byla zprovozněna roku 1869 - po kolejích se prohánělo 53 osobích a 10 nákladních vozů. Zejména kvůli vysokému jízdnému a nezájmu o osobní přepravu byl provoz v roce 1974 ukončen. Roku 1876 si pronajal dráhu podnikatel Bernhard Kollman a začal provozovat soukromou dráhu - Tramway-Unternehmung. Společnost začala rozšiřovat tratě a roku 1879 byla poprvé vyzkoušena parní tramvaj. Při testech se zjistilo, že kolejnice nejsou uzpůsobeny pro tak těžký stroj a tak provoz pokračoval pouze koňkou. Provoz dráhy byl opět ukončen - a to roku 1880. Do třetice byla trať otevřena až roku 1884 a hned začala s provozem parních tramvají. Na přelomu století pak započala nákladná elektrifikace a v prvních letech minulého století parní tramvaj vymizela úplně. Největší rozkvět zažíval tramvajová sít za první republiky. V poválečném období pak byla dále rozšiřována a to až do dnešního stavu. V současnosti je v provozu celkem 13 linek a celková délka kolejí je 139km. Budoucnost tramvajové sítě v Brně směřuje do podzemí. Už dlouho sobu se uvažuje přemístění hlavních tratí, které vedou centrem, do podzemních tunelů.planek tramvaji
Mapa brněnské tramvajové sítě