MHD Brno - úvod

Autobusy

Díky husté tramvajové síti začlo Brno s provozem autobusových linek poměrně pozdě. První autobusy vyjeli do ulic města až roku 1930. Vše se začalo měnit až s masivní výstavbou panelových sídlišť.

Na počátku roku 1930 město nakoupilo 14 autobusů a začlo s provozem tří linek. Všechny linky byly označovány písmeny. Provoz autobusových linek byl v prvních několika letech ztrátový. To však vyrovnával vysoký zisk tramvají. Roku 1933 představoval podíl autobusů pouze 5% - zbylých 95% připadlo tramvajím. Roku 1938 přišlo nařízení o zavedení jízdy vpravo - což znamenalo, že bylo nutné předělat všechny autobusy, aby cestující nemuseli vystupovat směrem do vozovky. S masivní výstavbou panelákových sídlišť zažily autobusy největší rozmach. V současnoti je v provozu v Brně 49 autobusových linek.Autobus z počátku 20. století
Autobus z počátku 20. století