MHD Brno - úvod

MHD Brno

Brněnská hromadná doprava je co svou složitostí jedním z nejkomplikovanějších systémů MHD v České republice.

Vše začalo roku 1869, kdy se v ulicích města objevily první vozy koněspřežné dráhy. Tímse Brno stalo vůbec prvním městem českých zemí a třetím městem v Rakousko-Uherku, které mělo vlastní dráhu. Na konci roku 1969 byla dokončena první linka s celkovou délkou lehce přes 14km. Na tehdejší dobu to byl systém vskutku pokrokový a svým způsobem i nadčasový, což se potvrdilo v následujících letech silným nezájmem o cestování a následným zrušením tratě v roce 1874. Situace se opakovala v roce 1876, kdy ybla trať znovu obnovena a následně roku 1881 zrušena. Další obnovení přišlo roku 1884, kdy koně nahradila parní lokomotiva. Následná elektrifikace trati na přelomu století způsobila její další rozrůstání. V následujících letech a zejména pak po konci první světové války zažívala elektrická dráha rozkvět a tratě se rozrůstaly. Roku 1930 se v ulicích začaly objevovat první autobusy. Následkem druhé světopvé války a zejména bopmbardování v roce 1945 byl provoz elektrické dráhy opět zrušen a vše zůstalo na bedrech autobusů.šalina brno
Šalina
autobus brno
Brněnský autobus
Plný provoz byl znovu obnoven koncem roku 1945. Od roku 1971 se po bok autobusů a tramvají začlenily na svou dobu velmi pokrokové trolejbusy, na rozdíl od ##MHD Praha##, kde se budovala pouze elektrická dráha. Tím se tak Brno stalo jedním z mála měst České republiky, kde jezdí zároveň tramvaje a trolejbusy. Až v roce 1977 bylo zavedeno mechanické odbavování cestujících. Průvodčí byli nahrazeni strojkama na cvakání jízdenek. Platební morálka však byla chatrná a velká spousta cestujících jezdila "na černo". Na větší rozvoj ekologičtějších trojebusů scházela dlouho dobu vozovna. Když byla roku 1997 postavena, už nebyly peníze na nové trolejbusy. Nové trolejbusy tak žačaly být dodávány až od roku 1999. V novém tisíciletí také započala radikálnější obnova tramvajových vozů. Staré vozy K2 začaly být postupně nahrazovány škodováckými ANTIRA, K3R.N, VV60LF a VarioLF. Roku 2002 byl také dodán vůbec první nízkopodlažní autobus CityBus 12M, roku 2007 i první kloubový. V modernizaci celého vozového parku se pokračuje dodnes a tak patří MHD Brno k jednomu z nejmodernějších dopravních systémů u nás.